Sva plaćanja se izvršavaju u Hrvatskim kunama. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom iznos u HRK se pretvara u EUR prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.